Smoke & Pepper, Oreo Shake

Oreo Milky

16oz Oreo Milky Shake.